Prin Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu intrare din 01.01.2017, persoanele juridice ce desfasoara activitati corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”, vor datora catre bugetul de stat un impozit specific anual, prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Conform art. 3 din legea mai sus aratata,  “sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii: a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1b) nu se află în lichidare, potrivit legii.

O simpla analiza a textului articolului art 3 , conduce la concluzia ca orice persoana juridica care are înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN  mai  sus aratate, chiar daca nu s-a autorizat pentru desfasurarea acelor coduri CAEN si nu desfasoara acele activitati, doar atat ca sunt inscrise in actul constitutiv, vor datora impozitul specific !!!

De lege ferenda, apreciez ca art. 3 va trebui de urgenta modificat astfel incat impozitul specific sa fie aplicabil doar persoanelor juridice ce au autorizate acele coduri CAEN si care desfasoara efectiv activitatile respective, cu atat mai mult cu cat in art. 6 din lege face referire la calculul impozitului per unitate, adica locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României.

Regulile pentru calculul impozitului specific anual, sunt precizate in art. 6 fiind diferentiat in functie de codurile CAEN, iar formulele de calcul sunt stabilite in anexele 1-3 din actul normativ.

Astfel,

  • pentru activitatile CAEN 5610 “Restaurante”, 5621 “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, formula de calcul al impozitului specific anual per unitate in oradea este urmatoarea: k * (x + y * q) * z, unde: k – 1400, valoarea impozitului standard (lei); x – variabilă în funcţie de rangul localităţii; y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii; z – coeficient de sezonalitate; q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Un simplu calcul ne arata ca, pentru un restaurant o activitate de catering in municipiul Oradea cu o suprafata de 100 de mp., impozitul specific anual datorat va fi de 14.994 lei.

Pentru categoriile de activităţi, aferente codului CAEN 5610: a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată; b) cărucioare mobile care vând mâncare; c) prepararea hranei la standuri din pieţe, impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.

  • pentru activitatile CAEN 5630 “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” formula de calcul al impozitului specific anual per unitate in oradea este urmatoarea: Impozit specific anual/unitate – k * (x + y * q) * z, unde: k – 900, valoarea impozitului standard; x – variabilă în funcţie de rangul localităţii;  y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii; z – coeficient de sezonalitate; q – 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Un simplu calcul ne arata ca, pentru un bar in municipiul Oradea cu o suprafata de 100 de mp., impozitul specific anual datorat va fi de 7.290 lei.

In ceeea ce priveste declararea şi plata impozitului specific, regula esta ca acesta se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi. Prin exceptie, contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară şi plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

In cazul in care contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, se aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Pierderile fiscale ale contribuabililor ce datoreaza impozitul specific anual, se recupereaza din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilul realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare !!!

Consulta aici Legea-170-din-2016-privind-impozitul-specific

Cabinet de avocat Goina Nicoleta Maria, ofera consultant fiscala de specialitate si reprezentare in litigii de drept fiscal si procesual fiscal.

Leave a reply

4 × four =