DEMNITATE, INDEPENDENTA SI PROBITATE

in apararea drepturilor tale constitutionale.

Phone

Mobil: 0740 678 623 ; 0771 642 001

Cabinet de avocat GOINA NICOLETA MARIA, acopera cu profesionalism o sfera larga de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare in domenii de expertiza ce cuprind: drept civil, drept penal, drept comercial, dreptul afacerilor si societar, drept administrativ, dreptul familiei, dreptul asigurarilor, dreptul transporturilor, dreptul muncii, dreptul fiscal, drept bancar, in materia reorganizarii judiciare si a insolventei, in materia diverselor tipuri de contracte, in materia executarii silite etc.

2. Redactarea, asistarea, reprezentarea si sustinerea actiunilor civile in fata instantelor de judecata in toate etapele, de la initierea actiunii in instanta pana la finalizarea ei, cu parcurgerea tuturor cailor de atac prevazute de lege.

3. Consultanta si asistenta juridica privind negocierea/redactarea/ modificarea/ executarea / incetarea contractelor de: vanzare-cumparare, schimb, locatiune, antrepriza, subantrepriza, asociere in participatiune, mandat, imprumut, intretinere, renta viagera, creditare, comodat, factoring, cesiune de creanta, fideiusiune, gaj, ipoteca, novatie, publicitate, sponsorizare, transport, recrutare personal, studiu de piata, prestari servicii diverse, asigurare, curierat, curtaj, confidentialitate, comert electronic, franciza, audit, barter, depozit, subrogatie, tranzactie, etc.

4. Asistenta juridica si reprezentare in procedurile administrative si judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor.

5. Executarea hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti, precum si alte titluri executorii care nu emana de la o instanta judecatoreasca.

6. Consultanta si asistenta juridica in orice alte cazuri specifice.

 • DREPT PENAL & PROCESUAL PENAL

  1. Asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de urmarire penala (Politie, Parchete, DNA si DIICOT) a persoanelor puse sub invinuire aflate in stare de arest preventiv sau cercetate in stare de libertate.

  2. Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti (Judecatorie, Tribunal, Curte de Apel, mai putin ICCJ) in fond, apel sau recurs, precum si in cai extraordinare de atac pentru persoane trimise in judecata sau aflate in cursul executarii pedepselor (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestatii la executare pentru computari de pedeapsa, cereri de liberare conditionata, etc).

  3. Asistenta juridica si reprezentarea persoanelor prejudiciate in urma savarsirii unei infractiuni, in vederea tragerii la raspundere penala a persoanelor responsabile si in vederea recuperarii prejudiciilor materiale sau morale create prin infractiune.

  4. Asistenta juridica si reprezentarea persoanelor impotriva statului Roman in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului, dupa epuizarea de catre persoana vatamata a tuturor cailor de atac interne.

 • DREPT SOCIETAR/COMERCIAL

  1. Consultanta si asistenta juridica privind infiintarea societatilor comerciale ori a unei organizatii non profit (asociatii, fundatii), functionarea de zi cu zi privind diverse aspecte de natura legala, incetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societatilor.

  2. Consultanta si asistenta juridica privind modificari acte constitutive, cesiuni parti sociale, intrari/retrageri asociati, numiri de administratori/cenzori, modificari de sedii, prelungire contracte sedii, modificare de denumire societate, autorizari de functionare, completare obiecte de activitate, modificari date de identificare asociati.

  3. Consultanta si asistenta juridica privind operatiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societatilor comerciale, deschiderea/radierea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante.

  4. Consultanta si asistenta juridica privind adunari generale ale asociatilor/actionarilor – procedura de organizare, asistare, reprezentare, inregistrare hotarari, actiuni in anularea hotararilor.

  5. Consultanta si asistenta juridica privind redactarea, negocierea si asigurarea de asistenta de specialitate cu ocazia incheierii contractelor comerciale de orice fel (vanzare-cumparare, furnizare, locatiune, antrepriza, subantrepriza, asociere in participatiune, mandat, imprumut, intretinere, renta viagera, creditare, comodat, factoring, cesiune de creanta, fideiusiune, gaj, ipoteca, novatie, publicitate, sponsorizare, transport, recrutare personal, studiu de piata, prestari servicii diverse, asigurare, curierat, curtaj, confidentialitate, comert electronic, franciza, audit, barter, depozit, subrogatie, tranzactie).

  6. Asistenta juridica privind redactarea de rapoarte de consultanta cu privire la orice aspecte de drept societar.

  7. Asistarea si reprezentarea clientilor in domeniul recuperarii creantelor de la societati debitoare atat in fata instantelor de judecata romane, cat si in relatia cu executorii judecatoresti, urmarirea si supravegherea procedurilor de executare, precum si valorificarea creantei in cadrul procedurii de executare silita.

  8. Consultanta si asistenta juridica privind reorganizarea extra-judiciara, proceduri de preventie (concordat preventiv, mandat ad-hoc).

 • DREPTUL FAMILIEI

  1. Asistenta juridica si reprezentare in actiuni de divort.

  2. Asistenta juridica si reprezentare in actiuni de partaj (impartirea bunurilor comune in timpul sau dupa desfacerea casatoriei)

  3. Asistenta juridica si reprezentare in actiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului minorului, incredintare, educare si crestere a copiilor minori).

  4. Asistenta juridica si reprezentare in actiuni ce au ca obiect nulitatea casatoriei, desfiintarea si desfacerea adoptiei, tutela, stabilirea si tagada paternitatii, decaderea parintelui din drepturile parintesti ori alte raporturi reglementate de dreptul familiei.

 • DREPTUL MUNCII

  1. Consultanta si asistenta juridica privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca si a contractelor colective de munca.

  2. Consultanta si asistenta juridica privind redactarea de regulamente de ordine interioara, fise de post.

  3. Asistenta juridica si reprezentare in procedura de mediere a conflictelor de munca, contestare a sanctiunilor disciplinare.

  4. Asistenta juridica si reprezentare in actiuni privind pretentii pentru recuperarea prejudiciilor.

  5. Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in actiuni privind desfacerea contractelor individuale de munca, plati compensatorii, etc.

 • DREPT FINANCIAR BANCAR

  1. Due diligence, rapoarte si opinii legale privind avizare documentatie juridica aferenta creditelor ipotecare si imobiliare si asigurarea relatiei cu birouri notari publici pentru formalitati aferente.

  2. Consultanta si asistenta juridica privind procedurile si conditiile de autorizare in cazul in cazul institutiilor de credit, precum si in cazul institutiilor financiare nebancare (IFN).

  3. Consultanta si asistenta juridica privind redactarea de contracte bancare si adaptarea contractelor bancare la modificarile legislative in materie.

  4. Consultanta si asistenta juridica in activitatea curenta specifica societatilor de leasing.

  5. Consultanta si asistenta juridica privind implementarea si inregistrarea garantiilor instituite in favoarea bancilor.

  6. Asistenta juridica in medierea si/sau reprezentarea in fata instantelor de judecata a persoanelor fizice si juridice in procesele privind constatarea clauzelor abuzive in Contractele de credit si/sau leasing urmare a incalcarii principiului libertatii contractuale.

 • REORGANIZARE JUDICIARA & INSOLVENTA

  1. Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata in cadrul procedurilor de reorganizare si faliment atat a creditorilor, cat si a debitorilor.

  2. Consultanta si asistenta juridica in elaborarea de strategii in vederea evitarii starii de insolventa.

 • ACHIZITII PUBLICE

  1. Consultanta si asistenta juridica cu privire la respectarea legislatiei romane si europene in materie.

  2. Consultanta si asistenta juridica cu privire la elaborarea documentatiei de atribuire de contracte lucrari si/sau servicii de catre autoritatea contractanta.

  3. Consultanta si asistenta juridica in negocierea/redactarea contractelor de achizitie publica, precum si in vederea implementarii contractelor de achizitie publica.

  4. Asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/incheierea/executarea/incetarea contractelor de achizitie publica.

 • CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

  1. Consultanta si asistenta juridica privind recuperarea taxelor de poluare pentru autovehicule.

  2. Consultanta si asistenta juridica privind incheierea/executarea/modificarea/incetarea contractelor administrative.

  3. Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative.

  4. Asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice in procedura prealabila, precum si in fata instantelor de contencios administrativ

  5. Asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice in cadrul procedurilor legate de concesiuni.

  6. Asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor publice privind legislatia vamala, taxe si impozite, TVA, accize, impozitul pe profit, etc.

  7. Asistenta juridica si reprezentare in procedurile administrative si judiciare generate de controalele organelor de inspectie fiscala.

  8. Asistenta juridica si reprezentare in instanta in cadrul litigiilor de contencios fiscal.

 • DREPTUL ASIGURARILOR

  1. Consultanta si asistenta juridica cu privire la negocierea/redactarea/executarea contractelor de asigurare de orice tip.

  2. Asistenta juridica si reprezentare in instanta in cadrul litigiilor generate in cadrul raporturilor de asigurari.

 • PROPRIETATE INTELECTUALA

  1. Consultanta si asistenta juridica in vederea cesionarii drepturilor patrimoniale de autor asupra operelor literare, artistice sau stiintifice, precum si de creatie intelectuala.

  2. Consultanta si asistenta juridica inscrierea denumirilor si marcilor la organele competente.

 • PRAXIS

  1. Consultanta si asistenta juridica in domeniul transferului de praxis, negocieri si medieri ale situatiilor conflictuale generate de malpraxis.
 • CONCILIERE SI MEDIERE

  1. Consultanta si asistenta juridica in proceduri de mediere si elaborarea de propuneri in vederea medierii conflictelor.
 • To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create