Prin Legea nr. 172/2016, cu intrare in vigoare din 12.11.2016, a fost modificat art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care reglementeaza perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I – a si a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001.

Potrivit art. 158 din Legea nr. 263/2010, perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.  De asemenea, perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

Noutatea adusa prin Legea nr. 172/2016, vizeaza modalitatea prin care se face dovada vechimii in munca în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001,  in sensul ca principalul mijloc de dovada a devenit carnetul de munca întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă !

Anterior modificarii, dovada se facea cu adeverinta eliberata de angajator emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Numai in situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

Consulta aici Legea-172-din-2016 privind modificarea art. 158 din Legii 163/2010 privind sistemul unitar de pensii

Cabinet de avocat Goina Nicoleta Maria, ofera consultanta, asistenta si reprezentare in vederea valorificarii corecte a dreptului la pensie conform legii.

Leave a reply

17 + twelve =