Ordonanta de NOAPTE nr. 13/31.01.2017  (spun de noapte deoarece de urgenta nu se poate numi atâta timp cât îi lipsește elementul primordial URGENTA) ce a fost adoptata “pe ascuns precum hoții de cai la furat” este un atac mârșav la adresa statului de drept si un atentat grav la înfăptuirea justiției in România.

Analizând faptele penale modificate si/sau completate prin ordonanța de noapte (infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracţiuni de corupţie şi de serviciu), nu trebuie sa fi specialist în drept penal să înțelegi miza acestui demers întreprins de Guvernul “Grindeanu si clica” (supușii lui Dragnea), guvern care posibil să își fi dus la bun sfârșit mandatul cu care a fost investit de PSD.

Rezum mai jos textul original al articolelor din codul penal si modificarile ca sa va dati toti seama de scopul mârsav al acestei ordonante de noapte:

– Art. 269 privind Favorizarea făptuitorului

Modificările si completările sunt relevate in format BOLD !!!

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită de autor.

(3) Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepseşte.

 (4) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

 – Art. 297 privind Abuzul în serviciu
Forma înainte de modificare !!!
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Forma după modificare !!!
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii expres dintr-o lege, ordonanţă sau o Odonanţă de Urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 de lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(3) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.
Nota: Practic prin acest această modificare funcționarul de rând poate cu știință să fure legal până la 200.000 de lei !!! nefiind infracțiune … iar dacă fură peste suma respectivă poate fi condamnat până la maxim 3 ani (cu suspendare) sau in caz fericit cu amendă penală și să se întoarcă să fure în continuare deoarece a fost eliminată sancțiunea complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
Atenție: în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative, fapta funcţionarului public este dezincriminată !!! conform alin. 3 introdus.
– Art. 298 privind Neglijența în serviciu
Forma înainte de abrogare !!!
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
Nota: Nu mai există a fost abrogat !!! … așadar marele specialist in drept inginer Florin Iordache din Guvernul Grindeanu mergând pe principiul “dacă nu este infracțiune că furi cu știință cum să fie infracțiune dacă produci  din neglijență o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice indiferent de valoare !!!
– Art. 301 privind Conflictul de interese

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Forma după modificare !!!

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Nota: În cazul conflictului de interese, a fost modificat intenționat singularul “un folos patrimonial” cu pluralul “foloase patrimoniale” si s-a eliminat dintre beneficiarii folosului patrimonial persoana cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură.

Legat de inserarea intenționată a pluralului “foloase patrimoniale” îmi pun serioasa întrebare dacă fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv un singur folos patrimonial (cum era inainte de modificare) mai este infractiune !??? Prevad ca avocatii de penal vor specula aceasta formulare !!!

Aș continua, dar nu mai am timp tre să plec la luptă !!!

Succes Romania.

 

 

Leave a reply

nine − five =