Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. General Magheru Gheorghe nr 48 Bl.C ap. 4, Oradea,

Decizia recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind competența teritorială în cazul dezmembrămintelor fără personalitate juridică

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a emis Decizia nr. 6 din 15 mai 2023, conform careia:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 651 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în situația în care titlul executoriu privește un dezmembrământ fără personalitate juridică, competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ.

În data de 15 mai 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a emis Decizia nr. 6, care are un impact semnificativ asupra competenței teritoriale în cazul dezmembrămintelor fără personalitate juridică. Această decizie reprezintă un pas important în direcția interpretării și aplicării unitare a dispozițiilor art. 651 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Potrivit acestei decizii, atunci când avem de-a face cu un titlu executoriu care privește un dezmembrământ fără personalitate juridică, competența teritorială a instanței de executare poate fi stabilită prin raportare la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, respectiv la sediul acestui dezmembrământ. Această interpretare și aplicare unitară a legii are ca scop asigurarea unei soluționări coerente și predictibile a cazurilor similare în întreaga țară.

Această decizie vine să clarifice o problemă spinoasă și aduce în prim-plan nevoia de coerență și uniformitate în interpretarea legii. În trecut, existau situații în care competența teritorială în astfel de cazuri putea fi interpretată și aplicată diferit de către instanțele de executare din diverse județe, ceea ce genera incertitudine juridică și inconsistente în aplicarea legii.

Prin Decizia nr. 6, Înalta Curte de Casație și Justiție își propune să ofere claritate și stabilitate în acest domeniu al executării silite. Astfel, instanțele de executare vor putea stabili competența teritorială raportându-se la sediul secundar al persoanei juridice debitoare, care se referă la dezmembrământul respectiv. Aceasta va facilita procesul de executare a creanțelor și va asigura un tratament uniform pentru toate părțile implicate.

Este important de menționat că această decizie nu se aplică în cazul dezmembrămintelor cu personalitate juridică, unde competența teritorială este stabilită conform altor criterii prevăzute de lege.

Prin Decizia nr. 6, Înalta Curte de Casație și Justiție demonstrează angajamentul său în promovarea principiului securității juridice și al unei justiții coerente și previzibile. Această abordare uniformă a competenței teritoriale în cazul dezmembrămintelor fără personalitate juridica reprezintă un pas înainte în procesul de consolidare a statului de drept și în asigurarea unei justiții echitabile pentru toți cetățenii.

Decizia nr. 6 a Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost primită cu interes de către mediul juridic și de către cei implicați în executarea silită a creanțelor. Aceasta va avea un impact semnificativ în simplificarea și eficientizarea procesului de executare, prin eliminarea incertitudinilor referitoare la competența teritorială în cazul dezmembrămintelor fără personalitate juridică.

Această decizie reflectă eforturile instanțelor de a interpreta și aplica legea într-un mod uniform, asigurând astfel predictibilitatea și coerența în cadrul sistemului judiciar. De asemenea, ea vine în sprijinul tuturor părților implicate în procesul de executare, oferindu-le un cadru clar și transparent în care să-și exercite drepturile și obligațiile.

Este important de subliniat că această decizie se bazează pe principiul egalității în fața legii și asigură un tratament corect și echitabil pentru toate părțile implicate într-un proces de executare. Astfel, instanțele de executare vor putea identifica cu mai mare precizie competența teritorială și vor putea lua decizii în conformitate cu legea și cu jurisprudența relevantă.

Decizia nr. 6 a Înaltei Curți de Casație și Justiție demonstrează, încă o dată, rolul esențial pe care îl are această instituție în asigurarea aplicării corecte și uniforme a legii în sistemul judiciar. Aceasta reprezintă un exemplu elocvent de cum jurisprudența poate contribui la dezvoltarea și modernizarea sistemului de justiție, adaptându-se la realitățile și provocările juridice ale societății contemporane.

În concluzie, Decizia nr. 6 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu competența teritorială în cazul dezmembrămintelor fără personalitate juridică reprezintă un pas important în asigurarea unei justiții coerente, previzibile și echitabile. Aceasta va contribui la îmbunătățirea procesului de executare a creanțelor și la consolidarea încrederii în sistemul judiciar.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune