Telefon
(+40)740 678 623
Email
av.mariagoina@yahoo.com
Adresa
str. General Magheru Gheorghe nr 48 Bl.C ap. 4, Oradea,

Reguli speciale privind stingerea creanţelor fiscale fără plată

Guvernul a publicat recent Legea 93 din 12 aprilie 2023, care introduce o nouă prevedere în Codul de procedură fiscală, ce ar putea fi benefică pentru contribuabili. Potrivit articolului 166^1, creanțele fiscale ale contribuabililor față de bugetele locale, care sunt certe, lichide și exigibile și care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pot fi stinse prin compensarea cu obligațiile restante, curente sau viitoare către bugetul de stat. Aceasta se poate face la cererea contribuabilului și indiferent dacă obligațiile și creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică.

De asemenea, se va emite un ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, prin care se vor aproba procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale. Aceste prevederi se aplică și pentru creanțele contribuabililor asupra bugetelor locale, care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive până la intrarea în vigoare a legii și care nu au fost stinse până la această dată.

În concluzie, această nouă prevedere poate fi utilă pentru contribuabili, oferind o modalitate de stingere a creanțelor fiscale către bugetele locale prin compensarea cu obligațiile restante către bugetul de stat, indiferent de autoritatea publică care administrează acestea. Este important de menționat că procedura de stingere și schimb de informații trebuie să fie aprobată prin ordin comun și că aceste prevederi se aplică și pentru creanțele vechi, rămase nestinse până la intrarea în vigoare a legii.

Redau mai jos textul articolelor din Legea 93 din 12 aprilie 2023 publicată în Monitorul Oficial Nr. 322 din 18 aprilie 2023;
  ”ART. 166^1 Reguli speciale privind stingerea creanţelor fără plată
  Prin excepţie de la prevederile art. 167, creanţele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide şi exigibile, faţă de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, se sting la cererea contribuabilului şi prin compensarea acestora cu obligaţiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligaţiile şi, respectiv, creanţele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeaşi autoritate publică. Procedura de stingere şi schimb de informaţii între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, iniţiat la propunerea ANAF.”
  Prevederile art. 166^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru stingerea creanţelor contribuabililor asupra bugetelor locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la intrarea în vigoare a prezentei legi şi nestinse până la această dată.

Avocat Oradea Goina Maria – avocat divort, avocat civil, avocat muncii, avocat fiscal, avocat comercial, avocat administrativ, avocat succesiune Oradea Bihor

#avocatoradea #avocatdivort #avocatcivil #avocatmuncii #avocatfiscal #avocatcomercial #avocatadministrativ #avocatsuccesiune